Ontstaan van de vereniging

Om een vereniging op te starten zijn Hendrik -Jan Janssen en Dirk de Wild samen plannen gaan maken.

Maar om deze taken te realiseren, doe je met zijn tweeën niet heel veel dus al snel vonden ze in Gerdi Bloemendaal, Paul van Haandel en Gert Kroondijk medestanders, die dezelfde ideeën deelden en zo dit plan ondersteunden.                                                   
Door kennis enthousiasme en veel energie is nu de vereniging Mini Rund een feit geworden.

Het kersverse bestuur heeft niet stil gezeten en er werd hard gewerkt !                                 

Zo staat de Vereniging Mini Rund inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is de vereniging notarieel bekrachtigd met statuten en een huishoudelijk regelement.

Natuurlijk hebben wij een mooi stamboek systeem (registratie programma) opgezet waarin  alle, bij de vereniging bekende data van de minirunderen zijn opgenomen.          Deze gegevens worden dan verwerkt op een afstammingsbewijs, zodat het alle informatie bevat die bij een doelgerichte fokkerij van pas kan komen.                                Een afstammingsbewijs is tegen een kleine vergoeding aan te vragen binnen onze vereniging.                                                                                                                                          De afstamming registratie is voor de leden, registreren van runderen in ons systeem  is verder gratis voor onze leden.  

Informatie over het lidmaatschap binnen de vereniging is op te vragen via de WhatsApp of mail.